3. oktober 2013

Marianne Achiam holder foredrag på zoologisk museum den 22. oktober

Gruppen bag ASTE-uddannelsen afholder den 22. oktober 2013 et arrangement med faglige oplæg, information om ASTE-uddannelsen og en mulighed for at skabe netværk ASTE-studerende og ASTE-praktiklærere imellem.

Adjunkt Marianne Achiam fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, holder et foredrag ved arrangementet for lærerstuderende med tilknytning til ASTE-uddannelsen og ASTE-projektet.

Arrangementet foregår i Evolutionshallen på Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum. Tilmelding nødvendig senest den 18.oktober.