12. november 2013

Carl Winsløw holder foredrag ved kongres i Danmarks Matematiklærerforening

Professor Carl Winsløw fra IND holder foredrag om CAS og folkeskolens matematik den 22. november i Odense Congress Center.

Foredraget fokuserer på muligheder og udfordringer i relation til at anvende CAS i folkeskolens matematikundervisning og bidrager til en aktuel diskussion blandt folkeskolens matematiklærere.

Kongressen ventes at samle et par hundrede lærere og andre aktører fra og omkring folkeskolen.