5. august 2013

Forskere fra IND bidrager med kapitel i ny bog

Lektor Lene Møller Madsen, Postdoc Henriette T. Holmegaard og Lektor Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didaktik er bidragydere til bogen Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne red. af Christian Helms Jørgensen.

Kapitlet er kommet til på baggrund af IRIS-projektet og handler om hvordan køn forhandles på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Kapitlet bygger på en analyse af forskellige uddannelser inden for to uddannelsesniveauer; ungdomsuddannelser og universitetsniveauet som viser, at både kvindelige og mandlige studerende må engagere sig i kønnede identitetsforhandlinger for at blive integreret i deres uddannelser på begge niveauer, og at den kønnede identitetsforhandling sker i relation til samfundsmæssigt gældende normer og stereotyper og i relation til kønnede forestillinger om kompetencer knyttet til feltet. Samtidig viser analysen at det ikke alene er køn, som er i mindretal, som skal forhandle sit køn. Variationer inden for måder at gøre flertalskønnet på betyder, at begge køn må forhandle deres praksis.

Bogen lanceres på konferencen Drenge og maskuliniteter på Roskilde Universitet den 29. august 2013.

De tre forskere skal derudover stå for følgeforskningsdelen af projektet om overgang fra grundskolen til gymnasiet.