1. juni 2013

Eliza Estrup ny ph.d.-studerende på IND

Eliza Estrup er den 1. juni startet på Institut for Naturfagenes Didaktik som erhvervs-ph.d. i et samarbejde med Geocenter Møns Klint. Eliza arbejder med formidling af palæontologi via analyse af dinosaur-udstillinger. Robert Harry Evans og Marianne Achiam er vejledere fra IND. Vi byder Eliza velkommen og glæder os til samarbejdet.