15. juni 2013

Lars Ulriksen fra IND i debat om engagement i gymnasiet

Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning debatterede på folkemødet på Bornholm, hvordan man skaber engagement i gymnasiet. Lektor Lars Ulriksen, IND var en del af et ekspertpanel, som var indbudt til at deltage i debatten.