8. august 2013

Forskningsudvalg og forskergrupper ved IND

Institut for Naturfagenes Didaktik har pr. 1. september fået et forskningsudvalg bestående af Professor og viceinstitutleder for forskning Carl Winsløw (fmd), Lektor Robert Harry Evans, Lektor Lars Ulriksen og Lektor Claus Emmeche.

Samtidig er forskningen ved instituttet organiseret i tre forskergrupper: forskergruppen for naturfags- og matematikdidaktik, forskergruppen for universitetspædagogik og forskergruppen for videnskabsteori. Læs mere om forskergrupperne og deres arbejdsområder på https://www.ind.ku.dk/forskning/