6. november 2013

Jan Alexis Nielsen og Carl Winsløw deltager i arbejdsgruppe om gymnasiale prøveformer

En arbejdsgruppe bestående af forskere, gymnasielærere, rektorer og repræsentanter fra Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samt Sekretariatet for Gymnasiale uddannelser) skal i løbet af 2014 arbejde på at (videre)udvikle prøveformer der kan teste gymnasieelevers innovationskompetence. Fra IND deltager Jan Alexis Nielsen (arbejdsgruppens formand) og Carl Winsløw. Arbejdsgruppen skal konkret tage udgangspunkt i erfaringer fra projektet 'Gymnasiet tænkt forfra', med henblik på at afdække potentialer og barrierer for at videreudvikle prøveformer, der kan teste faglig innovationskompetence inden for forskellige enkeltfag.

Se omtalen i 'Gymnasieskolen' (Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening): Ministeriet lader skoler finde nye eksamensformer.