Ny strategi for IND – Københavns Universitet

09. december 2013

Ny strategi for IND

Institut for Naturfagenes Didaktik har i løbet af 2013 arbejdet med at udforme en ny strategi, og resultatet kan nu offentliggøres. Strategien sætter retningen for instituttets arbejde frem mod år 2017.

IND blev dannet i 2007 med udgangspunkt i det daværende Center for Naturfagenes Didaktik med det formål at styrke naturfagsdidaktikken (inkl. matematikdidaktikken) på Københavns Universitet og i Danmark generelt. Dengang var der 7 medarbejdere.

I 2013 har instituttet 32 medarbejdere, og mange af de mål, der blev opstillet i instituttets første strategiplan, er nået. Samtidig har rammebetingelserne for IND’s arbejde ændret sig. IND er blevet et institut sammen med 11 andre institutter på det ny-fusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Den globale og nationale diskurs om de videregående uddannelser har ændret sig i retning af mere vægt på underviserkompetencer, fleksibilitet i uddannelserne, udvikling af tværfaglighed, innovation etc. - og Københavns Universitet har i overensstemmelse hermed, som andre forskningstunge universiteter vi sammenligner os med, i sin Strategi 2016 lagt øget vægt på kvalitet i uddannelse og undervisning og udvikling af medarbejdernes undervisningskompetencer.

Disse nye vilkår giver nye betingelser og nye muligheder – som afspejles i indeværende strategi.

Strategien er blevet til gennem grundige diskussioner mellem IND’s ansatte og studerende og er færdiggjort sommeren 2013. Strategien følges op af en handlingsplan som også vil kunne findes på denne side.