9. december 2013

Ny strategi for IND

Institut for Naturfagenes Didaktik har i løbet af 2013 arbejdet med at udforme en ny strategi, og resultatet kan nu offentliggøres. Strategien sætter retningen for instituttets arbejde frem mod år 2017.

IND blev dannet i 2007 med udgangspunkt i det daværende Center for Naturfagenes Didaktik med det formål at styrke naturfagsdidaktikken (inkl. matematikdidaktikken) på Københavns Universitet og i Danmark generelt. Dengang var der 7 medarbejdere.

I 2013 har instituttet 32 medarbejdere, og mange af de mål, der blev opstillet i instituttets første strategiplan, er nået. Samtidig har rammebetingelserne for IND’s arbejde ændret sig. IND er blevet et institut sammen med 11 andre institutter på det ny-fusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Den globale og nationale diskurs om de videregående uddannelser har ændret sig i retning af mere vægt på underviserkompetencer, fleksibilitet i uddannelserne, udvikling af tværfaglighed, innovation etc. - og Københavns Universitet har i overensstemmelse hermed, som andre forskningstunge universiteter vi sammenligner os med, i sin Strategi 2016 lagt øget vægt på kvalitet i uddannelse og undervisning og udvikling af medarbejdernes undervisningskompetencer.

Disse nye vilkår giver nye betingelser og nye muligheder – som afspejles i indeværende strategi.

Strategien er blevet til gennem grundige diskussioner mellem IND’s ansatte og studerende og er færdiggjort sommeren 2013. Strategien følges op af en handlingsplan.