20. december 2013

Ny rapport om gymnasieelevers interesse for naturvidenskab

I december 2013 blev rapporten Forstå, Fange og Fastholde offentliggjort. Rapporten præsenterer et forsknings- og udviklingsprojekt som IND har gennemført i samarbejde med foreningen Forum 100 %.

Projektet satte fokus på, hvordan man gennem tilrettelæggelse af undervisningen kan øge gymnasieelevers interesse for naturvidenskab. Fagene fysik og bioteknologi blev brugt som eksempler og udviklingsprojektet bestod dels i en afdækning af elevers oplevelser og interesser, dels af at ni involverede lærere udviklede og afprøvede undervisningsforløb med udgangspunkt i afdækningen. Endelig blev der også gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, som underviser inden for de to fag på stx og htx.

Rapporten præsenterer resultater fra afdækningen blandt elever, fra spørgeskemaundersøgelsen blandt lærerne og ideer og eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge undervisning, som kan støtte elevernes interesser. Projektet var finansieret af Undervisningsministeriet og af de deltagende skoler.

Rapporten kan downloades på Forum 100 %’s hjemmeside eller her på projektets hjemmeside.