3. juli 2013

Kan man måle innovation?

Postdoc Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet er i forbindelse med projektet 'Gymnasiet Tænkt Forfra' med til at udvikle et evalueringsredskab som skal vejlede lærere på gymnasiet i deres daglige arbejde med at måle innovationskompetence hos eleverne.

Som en del af projektet produceres der løbende små videoer af filmselskabet Batavia Film. I den seneste video: Kan man måle innovation? bidrager postdoc Jan Alexis Nielsen.