1. oktober 2013

IND udbyder kurser til ph.d.-studerende og undervisere

IND udbyder kurset Universitetspædagogikum, som er et uddannelsesforløb for adjunkter, lektorer og postdocs tilknyttet især SCIENCE på Københavns Universitet - men deltagere fra andre fakulteter og universiteter er ogå velkomne. Der er åbent for tilmeldinger til de kurser der starter i januar.

IND udbyder ligeledes kurser for ph.d.-studerende. Udover Introduktion til UniversitetsPædagogik (IUP) udbyder vi aktuelt kurser i kinæstetiske modeller, tilmeldingsfrist den 21. oktober, og præsentationsteknik (på engelsk). Find kurserne i oversigten over ph.d-kurser.