28. oktober 2013

Carl Winsløw taler ved Mattebrons nationale møde i Stockholm

Professor Carl Winsløw fra IND  holder oplæg ved Mattebrons 16. nationale møde i Stockholm den 18. november under titlen A fundamental dilemma in the teaching of basic analytics.

Temaet for oplægget er uddybet i Carl Winsløws artikel: Mathematical analysis in high school: A fundamental dilemma.

'Mattebron' er et svensk forum for matematiklærere fra gymnasiet og videregående uddannelser. Hvert forår og efterår afholdes nationale møder hvor gymnasielærere og 'högskolelärare' diskuterer overgange og matematik.