Carl Winsløw taler ved Mattebrons nationale møde i Stockholm – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Nyheder > Nyheder 2013 > Carl Winsløw taler ved...

28. oktober 2013

Carl Winsløw taler ved Mattebrons nationale møde i Stockholm

Professor Carl Winsløw fra IND  holder oplæg ved Mattebrons 16. nationale møde i Stockholm den 18. november under titlen A fundamental dilemma in the teaching of basic analytics.

Temaet for oplægget er uddybet i Carl Winsløws artikel: Mathematical analysis in high school: A fundamental dilemma.

'Mattebron' er et svensk forum for matematiklærere fra gymnasiet og videregående uddannelser. Hvert forår og efterår afholdes nationale møder hvor gymnasielærere og 'högskolelärare' diskuterer overgange og matematik. Læs mere om Mattebron og det nationale møde den 18. november.