Professor MSO Marianne Ellegaard afholder tiltrædelsesforelæsning – Københavns Universitet

07. august 2013

Professor MSO Marianne Ellegaard afholder tiltrædelsesforelæsning

Institut for Naturfagenes Didaktik koordinerer fakultetets nu 7 professorer med særlige opgaver inden for uddannelse og undervisning (MSO). Senest er professor MSO Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab tiltrådt.

Marianne Ellegaard kommer fra en stilling ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, hvor hun har været ansat som lektor i Marinbiologi siden 2001.

Mariannes forskning kredser om encellede organismers biologi og hendes kommende arbejdsfelt på Institut for Plante- og Miljøvidenskab vil bl.a. ligge inden for udnyttelsen af havets biologiske ressourcer, såkaldt "blå bioteknologi".

Marianne afholdt tiltrædelsesforelæsning den 26. august.