3. oktober 2013

Carl Winsløw holder foredrag på Lunds Universitet den 23. oktober

Onsdag den 23. oktober afholdes konferencen "Öresundsdagen om grundkurser i matematik på universitet och högskolor" på Lunds Universitet. Konferencen er blevet til i samarbejde med de matematiske institutter på Danmarks Tekniske Universitet og Lunds Universitet.

Formålet med konferencen er at give lærere og andre involverede i matematikundervisning mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer omkring de udfordringer som undervisningen står overfor i dag.

Professor Carl Winsløws (IND) bidrag på konferencen er foredraget med titlen "Can undergraduate students learn mathematics with the internet?".