24. april 2013

Nyudgivelser i IND's Studenterserie

I IND's studenterserie er der kommet to nye udgivelser. Morten Persson har skrevet bachelorprojekt om undersøgelsesbaseret undervisning (IBSE) i kemiundervisningen i gymnasiet, og Sofie Birch Jensen har skrevet speciale med fokus på køn og evaluering indenfor Newtonsk mekanik.

Begge udgivelser kan findes på hjemmesiden for Studenterserien