6. februar 2013

Symposium om netværkteori i didaktisk forskning

I de seneste år er naturfagsdidaktiske forskere begyndt at bruge netværksteori til at forstå og undersøge læring og læringskontekster. Ideen om at bruge netværksteori er dukket op uafhængigt forskellige steder i verden, for eksempel i Australien, Danmark, England, Finland, Sverige og USA. Institut for Naturfagenes Didaktik vil med dette symposium søge at samle både didaktiske forskere og netværksforskere fra hele verden og sætte fokus på, hvordan vi kan bidrage til hinandens forskning. Symposiet finder sted den 13.-14. maj 2013. Nærmere oplysning om indhold og tilmelding kan findes på symposiets hjemmeside:

https://www.ind.ku.dk/networksymposium2013

Kontaktperson fra IND: Jesper Bruun