10. oktober 2013

Marianne Achiam er gæsteforsker på Experimentariet

Marianne Achiam, adjunkt i museumsdidaktik ved Institut for Naturfagenes Didaktik, er Visiting Scholar på Experimentarium i oktober og november.

I fire uger skal Marianne være gæsteforsker hos Experimentarium og indgå uformelt i PULS forskningsenheden og andre forskningsrelaterede aktiviteter. Besøget indgår som en del af opbygningen af et stærkt samarbejde mellem Experimentarium og Institut for Naturfagenes Didaktik, og bidrager til Experimentariums forskningskapacitetsopbygning.