19. marts 2014

Mød MONA og IND på BigBang-konferencen

Fremtidens naturfagsundervisning

Torsdag og fredag i uge 12 finder BIGBANG sted - lige som sidste år og som det er planlagt at gøre de næste år. Denne gang er det i Vingstedcenteret uden for Vejle og med over 750 deltagere er det Danmarks største arrangement inden for naturfagsundervisning.

Institut for Naturfagenes Didaktik og tidsskriftet MONA er naturligvis med. På vores messestand 28 kan du høre om instituttets arbejde og møde medarbejdere fra IND. Du kan også se nærmere på MONA (hvis redaktion ligger på IND) og benytte dig af messetilbuddet med abonnement på kun 100 kr. for resten af året.

MONA arrangerer et af sporene på konferencen, denne gang med temaet "Innovation og læring". Her er fokus på hvad det her med innovation egentlig kan gå ud på i relation til naturfagsundervisning. Sporet starter med en intro-symposium kl. 11.00 hvor vi starter med en kort innovationsaktivitet for at alle har et indtryk af hvad det handler om. Dernæst er der oplæg fra Camilla Rump, IND, der med afsæt i forskningen fortæller om, hvordan vi kan forstå innovation i forhold til andre begreber. Herefter fortæller en gymnasielærer (Lærke Bang Jacobsen, IND og Borupgaard Gym.) og en pædagogisk udviklingskonsulent (Elise Benedicte Venndt, Fredericia kommune) om erfaringer med innovationsundervisning i henholdsvis gymnasium og folkeskole, og hvad udfordringerne er. Intro-symposiet fungerer på den måde som afsæt for diskussioner på de efterfølgende workshopper og præsentationer i MONA-sporet.

Hvis man overvejer at skrive til MONA om noget undervisning eller udvikling man har været involveret i, men er i tvivl om hvordan, så kan man deltage i en MONA-workshop hvor redaktør Sebastian Horst kan give gode råd og feedback på ideer.

Du kan også opleve en række IND-medarbejdere holde oplæg på de forskellige spor:

  • Jens Dolin holder oplæg om formative evalueringsformer baseret på forskningsprojektet ASSIST-ME.
  • Carl Winsløw holder workshop om lektionsstudier som er en metode til at styrke læreres fælles viden og læring.
  • Jesper Bruun fortæller om Bioteknologi-gymnasiefagets eksamen og fagets relation til andre gymnasiefag.
  • Jan Alexis Nielsen fortæller om hvordan man kan vurdere innovationskompetencer baseret på hans forskning i projektet "Gymnasiet tænkt forfra".
  • Jan Sølberg fortæller om erfaringerne fra projektet ISI2015 på Fyn med at anvende innovation i en læringspraksis i folkeskolen.
  • Jeppe Villads Petersen sammenligner forskellige talentprojekters formål med talentfulde unges behov og lægger op til diskussion af udviklingspotentialer i talentarbejdet.
  • Marie Lohmann-Jensen afholder en workshop om Flipped Classroom, hvor tavleundervisning erstattes af undervisningsvideoer så der bliver tid til andre aktiviteter, og diskuterer anvendeligheden ud fra konkrete eksempler.

Du kan følge statusopdateringer om konferencen på de sociale medier via #bbdk14.

Se det fulde program på www.bigbangkonferencen.dk.