9. december 2014

IND modtager bevilling på i alt ca. 5 mio. kr. fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Bevillingen går til to ph.d.-forløb om undersøgelsesbaseret undervisning i folkeskolen.

De to nye ph.d.-studerende er Jacob Bahn, som starter 1/1 og Sanne Schnell Nielsen som starter 1/3.

Jacob Bahns ph.d.-projekt har titlen:

Undersøgelsesbaseret matematikundervisning: innovation og design gennem faglig kollegial sparring.

Projektet undersøger betingelser og muligheder for, at matematiklærere i fagteams kan designe og analysere undersøgelsesbaseret undervisning, så elevernes udbytte forbedres. Specifikt udforskes funktionen af nye designværktøjer for lærere baseret på teorien om Didaktiske Situationer, "Open ended approach" og arbejdsformen "lektionsstudier". Forskningsresultaternes publiceres internationalt, mens designværktøjer og dokumentation heraf formidles bredt til matematikprofessionen i Danmark. Projektet har forbindelser til ASTE-projektet.

Sanne Schnell Nielsens ph.d.-projekt har titlen:

Øgning af elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i skolens biologiundervisning gennem formative evalueringer

Projektet vil undersøge, hvordan man kan øge elevernes udbytte af det praktiske og undersøgende arbejde i biologiundervisningen gennem en kvalificering af den formative evaluering. Projektet vil i samarbejde med folkeskolelærere udvikle og empirisk teste didaktiske designs med tilknyttet understøttende materiale i form af kompetencemålsformater. De didaktiske designs vil integrere læring- og evalueringsaktiviteter, og de vil tage udgangspunkt i progressionsopdelte kompetencemål. Projektet er relateret til ASSIST-ME projektet.

Om Ph.d.-rådets bevilling

I alt har 11 nye forskningsprojekter inden for grundskoleforskning modtaget bevillinger på i alt 26 millioner kroner fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning til at udvikle ny viden om læring, pædagogik og undervisning i folkeskolen. Projekterne skal være med til at give størst muligt udbytte for alle elever i folkeskolen og styrke deres forudsætninger for at uddanne sig og få et job.