9. januar 2014

BigBang-konferencen om didaktisk forskning og innovation og læring

På Big Bang-konferencen kan du på to af sporene få et indblik i, hvad fremtidens undervisning kræver - og mulighed for at afprøve nogle af de nye metoder.

”Vi har sammensat spor 1 - Didaktisk forskning - med en god blanding af rapportering af forskningsresultater og workshopper. Sporet viser, at der foregår mange forskellige slags didaktisk forskning i Danmark,” siger Sebastian Horst fra IND, Københavns Universitet, der er tovholder for spor 1. Han uddyber:

“Noget går på tværs af fag og uddannelsesniveauer, og andet handler om specifikke fag. Jeg er især glad for, at der i 2014 ikke kun er præsentationer relateret til folkeskoleniveauet, men også en hel masse, der handler om gymnasiale uddannelser. Og glæder jeg mig personligt til at høre professor Doris Jorde fra Norge give forskningens bud på fremtidens naturfagsundervisning.”

MONA-spor om Innovation og læring

Sebastian Horst er også tovholder for spor 3, MONA-sporet:

”På Tidsskriftet MONA har vi denne gang valgt temaet ’Innovation og læring’. Vi oplever, at der tales meget om innovation, og efterhånden er der også mange steder i naturfagsundervisningen hvor man forsøger at sætte fokus på innovation - lige fra indskoling til universitetsniveau.”

“MONA-redaktionen vil gerne bidrage til et fælles begrebsapparat om innovation og til at få nogle overordnede diskussioner om meningen med at inddrage innovation i naturfagsundervisning. Det gør vi i MONA-sporets første symposium. Derefter kan man så se, høre og deltage i en række præsentationer og workshopper, der konkret fortæller om erfaringer fra forskellige projekter eller fokuserer på innovationsundervisning på bestemte niveauer,” siger Sebastian Horst.

“Jeg glæder mig til alle diskussionerne om, hvad vi vil med innovationsundervisning – og til at høre de konkrete erfaringer fra grundskolen og ungdomsuddannelserne.”