22. oktober 2014

Lars Ulriksen fra IND udgiver ny bog om undervisning på de videregående uddannelser

God undervisning på de videregående uddannelser. En forskningsbaseret brugsbog er titlen på en ny bog, som professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik har udgivet på forlaget Frydenlund.

Bogen retter sig mod undervisere på universitetet og andre videregående uddannelser – både nye undervisere og mere erfarne. Den giver en række konkrete forslag til, hvordan man som underviser kan planlægge sin undervisning, så de studerende får størst muligt læringsudbytte. Samtidig sætter den forslagene i forbindelse til den universitetspædagogiske forskning, så bogen ikke kun formidler tips og tricks, men også de forskningsmæssige begrundelser for, hvorfor det er tipsene virker.