29. september 2014

Gymnasiet Tænkt Forfra styrker elevernes innovationskompetencer, faglige udbytte og motivation

Seks gymnasier i Region Hovedstaden er involveret i det tre-årige projekt Gymnasiet Tænkt Forfra. Projektets formål er at arbejde med organiseringen og implementeringen af undervisningen på en måde, der understøtter, at de deltagende elever udvikler nye innovationskompetencer, et højere fagligt niveau samt større motivation og lyst til at lære. På hvert gymnasium deltager et team af lærere samt eleverne i én klasse, der i hele deres gymnasietid deltager i projektet.

Midtvejsrapporten der nu er udkommet, bygger på data indsamlet i de første 21 måneder af projektet. Hovedkonklusionerne i rapporten peger på at projektet har sat meget tydelige spor i dagligdagen for både lærere og elever. Blandt konklusionerne i rapporten er at:

  • Eleverne får højere mundtlige prøvekarakterer, fortæller mere positivt om deres undervisning og har en højere tro på, at deres indsats med hensyn til skolearbejdet leder til et positivt udbytte end de elever der ikke deltager.
  • Både elever og lærere oplever, at eleverne i højere grad end andre elever tilegner sig de innovationskompetencer, projektet fokuserer på.
  • Lærerne oplever at få et stort udbytte af projektet, men de peger også på, at det er et krævende projekt at deltage i, og de oplever færre men stærkere kollegiale relationer.

Find midtvejsrapporten og andet materiale fra projektet på projektets hjemmeside.