Video: Hovedpointer fra udviklingsprojekter om gymnasiefremmedes udfordringer i gymnasiet – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Nyheder > Nyheder 2014 > Videoer om gymnasiefre...

23. maj 2014

Video: Hovedpointer fra udviklingsprojekter om gymnasiefremmedes udfordringer i gymnasiet

IND har stået for koordinering og tværgående analyse i fire runder af udviklingsprojekter, som har haft fokus på gymnasiefremmede elevers udfordringer i gymnasiet. Nu kan man se en video med en præsentation af hovedpointerne fra de fire runder af projekter. Præsentationen er fremstillet i forbindelse med Undervisningsministeriets projekt Skoleudvikling i Praksis på det gymnasiale område og kan ses her:

http://www.emu.dk/modul/vodcasts-til-sip 

Præsentation er 26 min. lang og bliver holdt af professor Lars Ulriksen, som var projektleder på projekterne.

Samme sted kan man se andre videoer som præsenterer erfaringer fra andre af ministeriets udviklingsprojekter.