3. november 2014

Ny professor i computer supported Science Education på Institut for Naturfagenes Didaktik

Dekanen har truffet beslutning om ansættelse af Helle Mathiasen som professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik pr. 1. november 2014. Helle Mathiasens forskning har særlig fokus på IT som kommunikations- og læringsressource på gymnasie- og universitetsniveau. Forskningens omdrejningspunkt er IT-anvendelsers muligheder, begrænsninger, barrierer og faldgruber set i et didaktisk perspektiv.

Helle Mathiasen kommer fra en stilling som professor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet hvor hun bl.a. har ledet undersøgelsen: Undervisningsorganisering -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasieuddannelser som er omtalt i Gymnasieskolen den 3. november 2014.

Helle Mathiasen afholder tiltrædelsesforelæsning den 9. januar 2015 kl. 15 i Auditoriet på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5. Institut for Naturfagenes Didaktik er vært for den efterfølgende reception.