3. november 2014

IND skal ansætte ny institutleder

Jens Dolins ansættelse som institutleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik udløber i februar 2015, og derfor er stillingen som institutleder nu slået op.  

Ansøgningsfrist er 7. december 2014.

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) beskæftiger 45 medarbejdere og arbejder ud fra en mission om at yde originale, forskningsbaserede bidrag til udviklingen af naturfaglige uddannelser og naturfaglig undervisning.  Instituttets arbejde er organiseret i tre forskergrupper baseret på fælles interesser og opgaver inden for forskning, undervisning og formidling: Naturfags- og matematikdidaktik, Universitetspædagogik og Videnskabsteori. IND fungerer som ressourcebase for udviklingen af undervisning og uddannelse på SCIENCE og i et vist omfang også for resten af KU og den danske uddannelsessektor.

Instituttet skal fremover udbygge sin status som nationalt førende inden for naturfagenes didaktik, universitetspædagogik og videnskabsteori og samtidig videreudvikle samspillet mellem de tre fagområder.  Mangfoldigheden skal udnyttes til at skabe inspirerende og originale bidrag til den internationale forskning, styrke det internationale samarbejde og tiltrække internationale ph.d.- og kandidatstuderende.

Se det fulde opslag samt job- og personprofilen på https://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/ledelse/?show=691910. Det er også her man indsender ansøgning.

Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg bestående af:

  • dekan John Renner Hansen
  • lektor Lene Møller Madsen
  • administrationschef Sebastian Horst
  • studerende Lisa Lolk Hauge
  • prodekan for bacheloruddannelse Henrik Busch
  • direktør ved Statens Naturhistoriske Museum Morten Meldgaard

Jens Dolin fortsætter efter ansættelsen af ny institutleder som professor ved IND.