2. januar 2014

Klavs Frisdahl nyansat ved IND

Institut for Naturfagenes Didaktik har pr. 1/1 2014 ansat Klavs Frisdahl som konsulent på projektet PROFILES.

PROFILES har fokus på at facilitere forundringsbaseret undervisning (Inquery-based education) og læring i gymnasieskolen inden for naturfagene. Bliv forundret, undersøg og bliv klogere – undervisning.

Projektet strækker sig frem til den 30/11 2014 og er finansieret af EU midler.

Klavs har orlov fra en stilling som gymnasielærer på Roskilde Handelsgymnasium, hvor han underviser i matematik på HHX.

IND byder Klavs velkommen og ser frem til samarbejdet.