20. november 2014

Sociale netværk er stabile blot få uger efter de er dannet

I forskningsartiklen: Time Development in the Early History of Social Networks: Link Stabilization, Group Dynamics, and Segregation beskriver postdoc ved Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun sammen med professor MSO ved Niels Bohr Institutet Ian Bearden et studie af dannelsen af sociale netværk blandt studerende, der netop er begyndt på universitetet.

Studiet har den væsentlige pointe, at dannelsen af sociale netværk sker hurtigt og at de er overraskende stabile efter de første uger. De første uger på et studie har altså stor betydning for hvordan de studerendes netværk kommer til at se ud senere hen. Tidligere studier (f.eks. dette: http://journals.aps.org/prstper/abstract/10.1103/PhysRevSTPER.9.020109) har vist at jo mere central man er i de tidlige netværk - det vil her sige hvor mange diskussioner man har indflydelse på - desto bedre klarer man sig senere.

Det er interessante fund for både studerende og undervisere. For studerende betyder det, at de (1) kan genkende en ufordelagtig situation ved at de ikke diskuterer med nogen og (2) nok skal regne med at gøre en aktiv social indsats for at ændre på dette efter de første uger. For undervisere kan det have betydning for, hvordan man sammensætter hold på studiet ved studiestart, idet måden man kan øge sandsynligheden for at bestemte personer danner netværk er ved at sætte dem på hold sammen. Undervisere kan også overveje muligheden for at ændre holdsammensætninger i løbet af kurset.

Læs hele artiklen: Time Development in the Early History of Social Networks: Link Stabilization, Group Dynamics, and Segregation.