11. marts 2014

Begrebet talent på SCIENCEs uddannelser belyses i nyt post.doc projekt på IND

Institut for Naturfagenes Didaktik har pr. 1. marts 2014 ansat Bjørn Friis Johannsen i et 2½ årigt post.doc projekt der skal belyse begrebet talent i forhold til flere af det Natur- og Biovidenskabelige fakultets uddannelser. Projektet skal bidrage til at skabe ny viden om, hvordan de naturvidenskabelige uddannelser bruger talentbegrebet i forhold til masseuniversitetets undervisning i naturfagene. Projektet er støttet med 1½ million kroner fra Novo Nordisk Fonden og er indlejret i instituttets forskningsprogram om uddannelse på masseuniversitet som foretages i et samarbejde mellem Bjørn og post.doc Henriette Tolstrup Holmegaard, lektor Lene Møller Madsen og professor Lars Ulriksen.