19. januar 2015

Hvad vil politikerne med gymnasiet?

Professor Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet er citeret i en artikel i net-nyhedsmagasinet Ræson om regeringens forslag til en ny gymnasiereform.

Lars Ulriksen mener blandt andet ikke at regeringens forslag om et karakterkrav på 02 i dansk og matematik vil være med til at hjælpe de unge med at træffe det rigtige valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse.