7. oktober 2015

Tilmelding er åbnet: Inspirationsdag for gymnasielærere 29. januar 2016

29. januar 2016 afholder Københavns Universitet den årlige faglige inspirationsdag for gymnasielærere i matematik og naturvidenskabelige fag.

Årets tema for inspirationsdagen er ”Hjerne og hjerte”. Det er gratis at deltage. Der er nu åbent for tilmelding. Tilmeldingsfristen er den 4. januar, men da der er et begrænset antal pladser på workshopperne, anbefales det at tilmelde sig i god tid.