21. januar 2015

Institut for Naturfagenes Didaktik får ny institutleder

Efter indstilling fra et udvalg bestående af VIP-, TAP- og studenterrepræsentanter udpeget af dekanen og af Akademisk Råd og det lokale samarbejdsudvalg på Institut for Naturfagenes Didaktik, har dekanen truffet beslutning om ansættelse af Hanne Andersen som institutleder for Institut for Naturfagenes Didaktik.

Hanne Andersen kommer fra Aarhus Universitet, hvor hun har været professor mso og centerleder for Center for Videnskabsstudier. Før da var hun ansat som institutleder på Institut for Videnskabsstudier.

Hanne Andersen tiltræder 1. maj 2015 og ansættes for en 5-årig periode frem til maj 2020.