24. februar 2015

Fra Maersk til Matematik

Et konsortium bestående af IND, to kommuner (København, Silkeborg) samt to gymnasier (Gefion, Silkeborg) modtager godt 1 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, til projektet ”Matematikbroen”, som vil afprøve nye veje til understøttelse af matematik i 9. og 10. kl., med særlig henblik på at forberede eleverne til gymnasial matematikundervisning. Fra IND deltager Carl Winsløw (projektleder), Britta Jessen og Christine Holm.