2. februar 2015

Forskere fra IND har testet om innovation kan bedømmes til eksamen

En arbejdsgruppe med adjunkt Jan Alexis Nielsen som formand og professor Carl Winsløw som medlem har i 2014 undersøgt nye eksamensformer i fem gymnasiefag. Formålet med undersøgelsen var at evaluere, hvor pålideligt bedømmere (erfarne lærere) kunne vurdere elevers faglige innovationskompetence parallelt med de traditionelle faglige mål. Ved afprøvningen brugte bedømmerne en evalueringsvejledning til uafhængigt af hinanden at bedømme eleverne. Undersøgelsen viste, at de deltagende bedømmeres vurdering var tilfredsstillende pålidelige, men at samarbejdsaspektet af innovationskompetence kan være svært at vurdere i en eksamenssituation. Arbejdsgruppen har netop udgivet en rapport om undersøgelsen, som kan blive relevant i forbindelse med Undervisningsministeriets aktuelle arbejde med at udvikle nye eksamensformer i gymnasiet.

Rapport fra arbejdsgruppe for prøveformer der tester innovationskompetencer i gymnasiet.