8. januar 2015

IND's skriftserie nr. 37/2014 Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk

Denne rapport præsenterer erfaringer og resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter gennemført for Undervisningsministeriet fra sommeren 2013 til efteråret 2014. Projektets formål er at opbygge et vidensgrundlag om elevernes faglige og studiemæssige kompetencer, når de begynder i gymnasiet.

Rapporten kan nu downloades eller købes.

Den 9. januar afholdes der slutkonference om projektet.