3. juni 2015

Ledige pladser på Master i scienceundervisning

Vil du udvikle din undervisningspraksis med afsæt i den nyeste naturfagsdidaktiske forskning?

Master i scienceundervisning er en ny masteruddannelse, som starter til august 2015. Der er fortsat mulighed for tilmelding til 2015-holdet, både til hele uddannelsen og til enkeltfag. 

Masteruddannelsen retter sig primært mod undervisere i naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser, men kan også være relevant for andre, som underviser i og formidler naturvidenskab. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningen varetages primært af Institut for Naturfagenes Didaktik på KU. 

Læs mere om uddannelsen og tilmelding på hjemmesiden: https://www.ind.ku.dk/misu

Kontakt Christine Holm, cholm@ind.ku.dk, for spørgsmål vedrørende Master i scienceundervisning.