8. februar 2016

Ledig ph.d.-stilling pr. 1. juni til forskningsprojekt om formidling af astrofysik på Tycho Brahe Planetarium

 

Ph.d.-projektet er en del af et større nationalt forsknings- og udviklingsprojekt, ’Vores Museum’, om innovativ museumsformidling. ’Vores Museum’ samler forskere fra fem danske universiteter og 13 danske museer 2016-2020. Gennem en række delprojekter (hvoraf ’Astrofysik: Mellem forskningsfaglighed og engagerende formidling’ er ét) undersøges museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner for at belyse, hvordan formidlingsformer kan ændre sig til gavn for flere brugere.

Ansøgninsfrist den 9. marts 2016.

Læs hele opslaget og ansøg på KUs jobportal.