10. oktober 2016

Se i kikkerten på kulturnatten

Det astronomiske observatorium på Østervold - som er i den bygning hvor IND har hjemme - holder åbent på Kulturnatten 14. okt. fra 18.30-23.30. Du kan som besøgende høre om astronomi og se i den gamle store kikkert fra 1895 samt nogle moderne mindre kikkerter. 

Da der kun kan være 10 personer ad gangen ved kikkerten, skal man tilmelde sig forinden herhttps://astronomisk.dk/events/stjernehimlen-koebenhavn-kulturnatten/ 

Det er Astronomisk Selskab som står for arrangementet som del i selskabets 100 års jubilæum. Normalt er observatoriet lukket for offentligheden.