28. november 2016

Sofie Tidemand ny ph.d.-studerende på IND pr. 1. januar 2017

Projekttitel:

Læreres praksis i en målstyret Folkeskole: formativ evaluering i biologiundervisning

Resumé:

Målstyring, kompetencer og formativ evaluering er blevet centrale begreber i Folkeskolen. Projektet vil afdække biologilæreres tilgange til og udfordringer med disse aspekter. Derudover undersøger projektet, i hvilket omfang og hvordan lokale teamsamarbejder kan kvalificere biologi-læreres formative evalueringspraksis. Formålet er at skabe viden om læreres praksis, samt hvordan de kan støttes i arbejdet med målstyring med fokus på formativ evaluering af kompetencer.

Vejleder på IND: Lektor Jan Alexis Nielsen

Sofies projekt er et af de 12 udvalgte ph.d.-projekter som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt i alt knap 30 millioner kroner til. Projekterne skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen. Sofies projekt er tilknyttet både IND og UCC.

Læs mere om alle de 12 udvalgte ph.d.-projekter.