27. oktober 2016

Master i scienceundervisning - tilmelding til enkeltfag i foråret 2017

Vil du udvikle din undervisningspraksis med afsæt i den nyeste naturfagsdidaktiske forskning?

Du har nu mulighed for at tilmelde dig forårets kurser på Master i scienceundervisning. Hele uddannelsen er et forløb over 3 år, men kurserne kan også læses som enkeltfag. I foråret 2017 udbydes følgende kurser:

  • Kursus 3: Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
  • Kursus 4: Motivation, relevans og undervisning
  • Kursus 7: Forandringsagent 

Tilmeldingsfrist for kursus 3 og 7 er den 12. december 2016.

Masteruddannelsen retter sig primært mod undervisere i naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser, men kan også være relevant for andre, som underviser i og formidler naturvidenskab. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningen varetages primært af Institut for Naturfagenes Didaktik på KU.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding på hjemmesiden: https://www.ind.ku.dk/misu

Kontakt Christine Holm, cholm@ind.ku.dk, for spørgsmål vedrørende Master i scienceundervisning.