25. april 2018

Kursus for matematiklærere i gymnasiet

Hvordan går det med udrulningen af de nye læreplaner og vejledninger for matematik i gymnasiet?

Kurset "Matematik i forandring - kom godt i gang med reformen" giver konkret hjælp til design af undersøgelsesbaserede undervisningsforløb, som samtidig imødekommer de nye styringsdokumenter for faget efter reformen.

I et samarbejde mellem Matematiklærerforeningen og Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, udbydes for andet år i træk et kursus, der har til formål at hjælpe matematiklærere med at udvikle undervisningsforløb rettet mod de nye målbeskrivelser for matematikfaget. Lærerne bliver ydermere forberedt på, at kunne dele udleverede og egne forløb med deres faggrupper. Det samme gælder deres nye viden om undervisning af hold med stor variation i elevforudsætninger.

På kurset, ”matematik i forandring – kom godt i gang med reformen”, vil lærerne blive introduceret til nye former for undersøgelsesbaseret undervisning, som støtter begrebsforståelse, ræsonnement og  elevernes kommunikationskompetencer bl.a. mhp. de nye prøveformer. Undervisningen vil være baseret på eksempler på og deltagernes udvikling af forløb om: vektorer i to dimensioner til alle niveauer, sandsynlighedsteori, kombinatorik, grundforløbet samt et selvvalgt emne.

Tid og sted:

Østdanmark: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K
Vestdanmark: Århus Katedralskole.
Fremmøde: 7 torsdage á 4 timers undervisning i perioden august 2018 til marts 2019.

Tilmeldingsfrist: Rykket til 27. juni 2018