05. december 2018

Kursus for gymnasielærere:
Evaluering og feedback

I foråret 2019 afholdes kurset "Evaluering og feedback" som er målrettet erfarne undervisere i naturvidenskabelige fag, og man kan stadig nå at tilmelde sig.

Med gymnasiereformen er der kommet øget fokus på formativ feedback og evaluering. Kurset "Evaluering og feedback" er yderst relevant for gymnasielærere og -skoler, som arbejder med at udvikle gode feedbackformater og evalueringspraksis indenfor de naturvidenskabelige fag. I kurset kobles deltagernes egne erfaringer med nyeste forskning på området.

Ansøgningsfristen er 17. december 2018

Kontakt os meget gerne for yderligere information eller en uforpligtende  interessetilkendegivelse, hvis du overvejer at deltage i kurset.

"Evaluering og feedback" kan følges som et selvstændigt efteruddannelseskursus. Kurset indgår også i Master i scienceundervisning, som er målrettet undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasialt niveau eller tilsvarende.  

Undervisningen foregår på mandage over otte kursusgange, ca. hver anden uge i perioden januar - maj.

Yderligere information: