12. juli 2018

Stillingsopslag: AC’er til administration og udvikling af kurser og undervisning

Institut for Naturfagenes Didaktik

Vi søger driftig AC’er til administration og udvikling af kurser og undervisning.

Mængden af vores kurser og undervisning vokser, og vi har derfor brug for en dygtig AC-fuldmægtig til at understøtte drift og kvalitetsudvikling af vores undervisningsaktiviteter fra 1. oktober 2018 eller snarest derefter. Vi er stærkt optagede af at udvikle undervisningen, og du vil få rollen som det administrative knudepunkt der har overblik over aktiviteter og processer.  
 
Din hovedopgave vil være at bistå vores viceinstitutleder for undervisning og den øvrige institutledelse med at styre og udvikle vores udbud af undervisning og kurser. Det indebærer især at være bindeled mellem undervisere og studieadministrationen, at lave afrapporteringer og at planlægge og evaluere aktiviteter der skal udvikle vores undervisning. Du vil formentlig også indgå i andre projekter og aktiviteter på instituttet, afhængigt af dine kompetencer og interesser. Det kunne fx være inden for projektstyring, evaluering, facilitering og anden kompetenceudvikling. 

Læs det fulde opslag, og send din ansøgning her.

Ansøgningsfrist er 17. august 2018.