8. december 2020

Et højt antal studietimer er ikke en garanti for mere kvalitet

Professor Lars Ulriksen, IND, er medforfatter til en artikel om at begrebet studieintensitet er en for simpel opfattelse af de studerendes engagement.

Ud fra etnografisk feltarbejde undersøger forfatterne, studerendes forvaltning af deres tid i en balance mellem forskellige hensyn, men frem for alt viser forfatterne også, at for (i hvert fald nogle) studerende, er der ikke kun én slags intensitet: Der er forskel på arbejdstid og mental tid.

Læs nyhed om forskningen på science.ku.dk.

Læs artikel i Information (for abonnenter).

Reference

Ulriksen, L., & Nejrup, C. (2020). Balancing Time – University Students’ Study Practices and Policy Perceptions of Time. Sociological Research Online Advance online publication, 1-19. doi:10.1177/1360780420957036