8. juni 2017

Forskningsbevilling til IND fra Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd-Kultur og Kommunikation (FKK) har tildelt 4,7 mio. kr. til et forskningsprojekt, som skal gennemføres ved IND’s forskningsgruppe i Universitetspædagogik. Projektet skal undersøge studerendes valg og overgang fra bachelorstudiet til kandidatstudiet: Hvad har betydning for deres valg, og hvordan oplever de studerende overgangen. Projektet gennemføres i samarbejde med antropologi her på KU, samt med SFI og Aarhus Universitet.

Fra IND deltager lektor Lene Møller Madsen, adjunkt Henriette T. Holmegaard og professor Lars Ulriksen.