Praktisk arbejde og feedback - kursus for undervisere i naturvidenskabelige fag – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Nyheder > Nyheder 2017 > Praktisk arbejde og fe...

31. august 2017

Praktisk arbejde og feedback - kursus for undervisere i naturvidenskabelige fag

Hvordan kan man udvikle god feedback-praksis i forbindelse med praktisk arbejde i naturvidenskabelige fag?

Institut for Naturfagenes Didaktik på KU udbyder i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret et kursus for undervisere i naturvidenskabelige fag: Praktisk arbejde og feedback.

Kurset er organiseret i fire temaer:

  • Mundtlige feedback-formater i forbindelse med praktisk arbejde både spontant i undervisningen (fx. laboratoriearbejde, feltture eller museumsbesøg) og som ritualiserede handlinger (fx. elevpræsentationer)
  • Skriftlige feedbackformer med fokus på elevernes brug af feedbacken i praktisk arbejde fremadrettet
  • Elev-elev feedback-formater både mundtlige og skriftlige i forbindelse med aktiviteter med et praktisk indhold
  • Selvevalueringsformater i forbindelse med praktisk arbejde.

Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2017.
Kursusansvarlig: Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik. 
Kursusstart: 30. oktober 2017.
Pris: 6000 kr.
Undervisningssted: Nyborg Gymnasium.

Mere information

Download kort beskrivelse: Praktisk arbejde og feedback - inforamation om enkeltfag.

Læs mere om indhold, tilmelding mm: Praktisk arbejde og feedback .

Du er meget velkommen til at kontakte kontakt Christine Holm, cholm@ind.ku.dk tlf. 35320537 for yderligere information.

Master i Scienceundervisning

Kurset "Praktisk arbejde og feedback" indgår i Master i Scienceundervisning, men tilbydes her som enkeltfag.
Hele masteruddannelsen er tilrettelagt som et forløb over tre år og næste hold på MiSU starter sommeren 2018.