6. november 2017

Nina Holst Waaddegaard ny ph.d.-studerende på IND pr. 1. januar 2018

Ph.d.-stipendie fra Ph.d.-rådet

Praksisnær forskning i folkeskolen.

Projekttitel: Generiske kompetencer i naturfagene

Resumé: Med indførelse af det tværfaglige tema innovation og entreprenørskab i den danske folkeskole, skal lærere i naturfagene både forholde sig til det fagfaglige indhold såvel som mere generiske aspekter ved elevernes læring. Dette har vist sig at være en udfordring for mange lærere, hvorfor projektet vil undersøge; hvilke modsætninger og muligheder lærerne i folkeskolen oplever, når de skal realisere generiske kompetencemål i naturfagsundervisningen.

Vejleder på IND: Lektor Jan Sølberg

Ninas projekt er et af de 12 udvalgte ph.d.-projekter som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt i alt omkring 28 millioner kroner til. Projekterne skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen. Ninas projekt er tilknyttet både IND og UCC.

Læs mere om de 12 udvalgte ph.d.-projekter