2. december 2019

Ene Ernst Hoppe ny ph.d.-studerende på IND pr. 1. januar 2020

PH.D.-STIPENDIE FRA PH.D.-RÅDET

Praksisnær forskning i folkeskolen.

Projekttitel: En kvalitativ undersøgelse af overgangen fra 6. klasse til 7. klasse af elevernes deltagelsesmuligheder og udfordringer i naturfagene. 

Resumé: Projektet vil undersøge, hvilken betydning overgangen fra 6. til 7. klasse har for elever og deres deltagelse i og relation til naturfagene, og særligt de in- og eksklusionsprocesser, der opstår i samspillet mellem elever, lærere, fag og rammer på tværs af overgangen. Projektets kerne er at koble denne viden med en aktionsfase, hvor lærere involveres i at skabe en diversitetspædagogisk tilgang til naturfag.

Hovedvejleder: Lektor Henriette Tolstrup Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik
Bivejleder: Lektor, ph.d. Klaus Rasmussen, Københavns Professionshøjskole

Ph.d.-projektet er et af de 12 udvalgte ph.d.-projekter som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt i alt 28,6 millioner kroner til. Projekterne skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen.

Læs pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om Ph.d.-rådets beslutning.