27. august 2019

Vil du specialisere dig eller opbygge nye kompetencer i løbet af vinteren?

- Så tilmeld dig enkeltfag på SCIENCE senest d. 10. september.

Enkeltfag er kurser på bachelor- eller kandidatniveau inden for hele SCIENCEs uddannelsesområde.

Kurserne giver dig chancen for at blive opdateret på dit faglige felt og dets metoder eller for at udvide dit felt og dine kompetencer.

Kurserne varer cirka 8 uger og giver ECTS-point.

Hvis du er interesseret i, hvilke kurser Institut for Naturfagenes Didaktik udbyder, kan du finde en oversigt her.