1. februar 2019

Inddrag videnskabsteoretiske aspekter i din undervisning

Vi tager udgangspunkt i cases, som vi på Institut for Naturfagenes Didaktik bruger i vores undervisning i videnskabsteori på bacheloruddannelser ved SCIENCE på Københavns Universitet.

Serien omfatter 6 artikler, som er udgivet i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab, hvorfra de frit kan downloades. Forfatterne er forskere tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik på KU, Sektionen for Videnskabsteori og videnskabshistorie.

Artiklerne kan frit downloades fra Aktuel Naturvidenskab:

Download oversigt: Cases til videnskabsteori til brug for undervisningen i gymnasiet (pdf)

Se også undervisningsmaterialet Matematikkens metode og identitet (word-fil) med arbejdsspørgsmål til de tre artikler om matematik. Det er udarbejdet af Signe Agerholm Clausen, Favrskov Gymnasium og findes på Aktuel Naturvidenskabs side med undervisningsmateriale.