26. november 2019

Carl Winsløw, IND, deltager i møde i om mulige tiltag i matematik i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Mødet, som finder sted den 9. december, har til formål at belyse udfordringer og mulige tiltag i matematik i grundskolen og de gymnasiale uddannelser, herunder udfordringer med matematik i overgangen fra grundskole til gymnasium.
Deltagerkredsen omfatter matematiklærerforeningerne på grundskole- og gymnasieområdet og ansatte i STUK, der arbejder med matematikfaget på grundskole- eller gymnasieområdet.